اخبار سايت

مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی

از مدیر سایت در

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه مدیران مدارس راه دور


دوره ضمن خدمت ۱۶ساعته، قوانین آیین نامه و مقررات ویژه مدیران مدارس آموزش از راه دور برگزار گردید.
در این دوره که تمام مدیران مدارس راه دور استان شرکت داشتند، مطالب جامع و کاملی در رابطه با قوانین و مسائل خاص مدارس راه دور مطرح شد و در انتهای ساعات آموزشی، مدیران به تبادل نظر در رابطه با مسائل این مدارس پرداختند. مدیران و کارشناسان مشارکت‌های شرکت کننده ضمن اظهار رضایت از شیوه و نحوه برگزاری دوره، خواستار برگزاری گردهمایی ها و جلسات هم اندیشی مداوم بودند. محتوی دوره از جمله آیین نامه‌های مرتبط در سامانه Ltms بارگذاری گردید و آزمون دوره طی روزهای آینده، در همین سامانه برگزار خواهد شد.
 ۱۴۰۱ آبان ۱۶, دوشنبه


در راستای اجرای طرح آشتی با آموزش(آبا)

از مدیر سایت در

تجهیز مدارس آموزش از راه دور برای 2 هزار دانش آموز


تاریخ انتشار : 1400/06/25

مدیرعامل بنیاد احسان گفت: تجهیز مدارس آموزش از راه دور برای ۲ هزار دانش آموز در مناطق کم برخوردار در دستور کار است. سعید سلیمانی مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: رویداد ملی رویش احسان به منظور جمع سپاری حل نوآورانه مسائل با موضوع آموزش در مناطق محروم اجرایی شد. او بیان کرد: جبران آسیب‌های وارد شده بر فرآیند یادگیری، آموزش الکترونیک و توسعه آن، بهبود روحیه و انگیزه معلمان، استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی در حل مسائل مربوط و چگونگی آمادگی در هنگام وقوع بحران‌های مشابه جز محور‌های اصلی این رویداد بود. سلیمانی گفت: بیشترین ایده‌هایی که به این رویداد رسید از استان تهران و کمترین آن از استان مازندارن بود. مدیرعامل بنیاد احسان با بیان اینکه ۶۸ طرح به منظور جبران آسیب‌های وارده بر فرآیند یادگیری ارسال شد، گفت: ۳۷ طرح به نحوه پوشش تحصیلی مناطق محروم به کمک ابزار‌های آموزش الکترونیک اختصاص داشت. او گفت: ۴۹ طرح در راستای بهبود روحیه و انگیزه معلمان فعال در مناطق محروم کم برخوردار بود. او با بیان اینکه ۶۳ طرح به چگونگی آمادگی در هنگام وقوع بحران‌های مشابه کرونا اختصاص داشت، تصریح کرد: ۹۷ طرح نیز به منظور چگونگی استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی در حل مسائل مرتبط با رویداد رویش احسان ارسال شد. مدیر عامل بنیاد احسان افزود: در مجموع در این رویداد ۳۱۴ طرح به دست ما رسید. سلیمانی با بیان اینکه تجهیز مدارس آموزش از راه دور برای ۲ هزار دانش آموز در مناطق کم برخوردار در دستور کار است، بیان کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز نخبه و مستعد تحت پوشش کمیته امداد هدایت و حمایت می‌شوند. او ادامه داد: ۱۸۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل شناسایی می‌شوند و برای آن‌ها بانک اطلاعاتی ایجاد می‌شود.

موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...