اخبار سايت

پانزدهمین سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور

از مدیر سایت در
جلسه موسسان مدارس آموزش از راه دور شهر تهران به مناسب پانزدهمین سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور کشور با حضور جناب آقای دکتر شاهمرادی ، آقای شاهملکی و خانم حیدرویس از مدیریت و آقای طالبی و موسسین شهر تهران در مدرسه نیایش تهران برگزار گردید.

موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...