اخبار سايت

در راستای اجرای طرح آشتی با آموزش(آبا)

در راستای اجرای طرح آشتی با آموزش(آبا)

از مدیر سایت در
Number of replies: 0

تجهیز مدارس آموزش از راه دور برای 2 هزار دانش آموز


تاریخ انتشار : 1400/06/25

مدیرعامل بنیاد احسان گفت: تجهیز مدارس آموزش از راه دور برای ۲ هزار دانش آموز در مناطق کم برخوردار در دستور کار است. سعید سلیمانی مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: رویداد ملی رویش احسان به منظور جمع سپاری حل نوآورانه مسائل با موضوع آموزش در مناطق محروم اجرایی شد. او بیان کرد: جبران آسیب‌های وارد شده بر فرآیند یادگیری، آموزش الکترونیک و توسعه آن، بهبود روحیه و انگیزه معلمان، استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی در حل مسائل مربوط و چگونگی آمادگی در هنگام وقوع بحران‌های مشابه جز محور‌های اصلی این رویداد بود. سلیمانی گفت: بیشترین ایده‌هایی که به این رویداد رسید از استان تهران و کمترین آن از استان مازندارن بود. مدیرعامل بنیاد احسان با بیان اینکه ۶۸ طرح به منظور جبران آسیب‌های وارده بر فرآیند یادگیری ارسال شد، گفت: ۳۷ طرح به نحوه پوشش تحصیلی مناطق محروم به کمک ابزار‌های آموزش الکترونیک اختصاص داشت. او گفت: ۴۹ طرح در راستای بهبود روحیه و انگیزه معلمان فعال در مناطق محروم کم برخوردار بود. او با بیان اینکه ۶۳ طرح به چگونگی آمادگی در هنگام وقوع بحران‌های مشابه کرونا اختصاص داشت، تصریح کرد: ۹۷ طرح نیز به منظور چگونگی استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی در حل مسائل مرتبط با رویداد رویش احسان ارسال شد. مدیر عامل بنیاد احسان افزود: در مجموع در این رویداد ۳۱۴ طرح به دست ما رسید. سلیمانی با بیان اینکه تجهیز مدارس آموزش از راه دور برای ۲ هزار دانش آموز در مناطق کم برخوردار در دستور کار است، بیان کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز نخبه و مستعد تحت پوشش کمیته امداد هدایت و حمایت می‌شوند. او ادامه داد: ۱۸۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل شناسایی می‌شوند و برای آن‌ها بانک اطلاعاتی ایجاد می‌شود.