اخبار سايت

آغاز سال تحصیلی بهار تعلیم و تربیت مبارک

آغاز سال تحصیلی بهار تعلیم و تربیت مبارک

از مدیر سایت در
Number of replies: 0


فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت را به جامعه اولیا و مربیان و معلمان زحمتکش و تک تک دانش آموزان ایران زمین تبریک عرض می کنم زگهواره تا گور دانش بجویید آغاز سال تحصیلی جدید مبارک.