نشانی: تبریز خیابان دارایی سوم خیابان گرگری پلاک 64

تلفن ثابت : 04132365590        موسس مدرسه : مهرداد حیدریان