نشانی : تبریز میدان ستارخان خیابان شهید غره باغی خیابان محمدی دبیرستان آمنه

تلفن ثابت : 04132673238 موسس مدرسه : ودود سفیدی هریس